Home » Islamic Revolution » Holy Defence » "Exemplary Martyrs"

Martyr Mohammad Broujerdi

Martyr Ali Akbar Shiroodi

Martyrdom of Hojjatoleslam Mahdi Shahabadi

Martyr Mortaza Aviny

Martyr Ali Sayyad Shirazi

Shaheed Commander Mehdi Zainuddin

Martyr Mohammad Hossein Fahmideh, the 13-year old student